Saturday, September 4, 2010

PENCEMARAN AIR

Air merupakan sumber yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktiviti yang dilakukan memerlukan air. Oleh itu, air merupakan keperluan asas yang penting.Pada masa dahulu, air bersih boleh diperolehi dari sungai dan tasik.Namun malang sekali, punca air bersih semakin berkurangan dan amat sukar diperolehi kerana berlakunya pencemaran air. Air kini perlu dirawat dulu sebelum selamat digunakan.

Pencemaran air berlaku adalah hasil daripada aktiviti manusia sendiri. Antaranya ialah pembuangan sampah sarap dan bahan kumbahan secara tidak bermoral ke dalam sungai. Sampah sarap dan bahan kumbahan dari kawasan perbandaran telah menyebabkan berlakunya pencemaran air. Hal ini menyebabkan air tercemar dan tidak selamat digunakan.

Penebangan pokok-pokok di hutan untuk tujuan komersial juga menyumbangkan pencemaran air. Pokok-pokok ditebang untuk membuka penempatan baru untuk kediaman manusia dan mendirikan kilang. Akibatnya, penerokaan tersebut menyebabkan hakisan tanah dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan. Mendakan ini boleh mencetakkan lagi paras air sungai dan seterusnya menyebabkan berlakunya banjir kilat.

Kilang-kilang yang dibina di tepi sungai menyumbang ke arah pencemaran air. Sikap yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Pengusaha kilang berusaha untuk menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah iaitu membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.Bahan-bahan kimia yang dibuang itu akan membunuh hidupan akuatik seperti ikan dan tumbuhan laut. Secara tidak langsung,sumber-sumber protein semakin berkurangan.

Pembuangan baja dan racun perosak kimia dari kawasan pertanian juga menyebabkan pencemaran air. Air hujan akan membawa baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani ke dalam sungai. Bahan-bahan beracun ini akan membunuh hidupan air dan juga mengakibatkan kandungan oksigen di dalam sungai dan seterusnya menjejaskan ekosistem.

Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran air semasa supaya tidak menjadi lebih serius maka langkah-langkah yang wajar harus diambil. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah menyediakan tangki takungan bawah tanah yang merawat.Tangki takungan bawah tanah dapat mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik terus ke dalam sistem perparitan dan juga boleh merawat air dengan menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air. Selain itu, kerajaan juga harus memperuntukan sejumlah wang supaya sistem perparitan dari kawasan perumahan terutamanya kawasan perindustrian serta pengusaha kedai makanan harus dibina saluran paip khas supaya bahan buangan dapat dikumpulkan di dalam tangki tangkungan tersebut sebelum disalurkan ke dalam sistem perparitan.

Selain itu, untuk mengatasi masalah sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang, pemasangan perangkap sampah adalah perlu. Perangkap sampah harus dipasang di tempat-tempat yang strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sarap dan juga memudahkan pengurusan penyelenggaran.
Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tersumbat maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu satu atau dua kali sebulan. Dengan cara in, maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air serta tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai.

Untuk mengatasi masalah sikap masyarakat yang bersikap tidak peduli, kempen kesedaran harus diadakan. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita, sahabat alam, kempen kitar semula dan sebagainya. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap masyarakat. Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. Selain membersih, mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai.

Pada hari ini, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran, masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran. Setakat ini, media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar.
Malaysia merupakan sebuah negara yang maju namun kepesatan pertumbuhannya itu menyebabkan masyarakat tidak menyedari kesan sampingan terhadap alam sekitar. Kita tidak seharusnya mementingkan diri sendiri. Kita harus fikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita buat hari ini. Oleh itu, kita harus menjalankan kewajipan kita dalam menjaga alam sekitar dengan baik.

Pencemaran Tanah

Selaras dengan arus pemodenan,pelbagai projek pembangunan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan.Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi negara tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup rakyat.Namun,di sebalik kemegahan ini telah menimbul pelbagai masalah alam sekitar antaranya termasuk pencemaran tanah.Pencemaran tanah ditakrifkan sebagai keadaan di mana bahan kimia masuk dan merubah persekitaran tanah semula jadi.Pencemaran ini biasanya tercetus disebabkan oleh kebocoran air kumbahan,bahan kimia industri.penggunaan pestisid,kemalangan kenderaan pengangkut minyak,zat kimia atau limbah dan sebagainya.Kesemua bahan tersebut mampu merosakkan alam sekitar,justeru kita haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya bagi menanganinya.


Punca berlaku pencemaran ini adalah disebabkan sikap industri perkilangan,hal ini kerana pihak kilang kerap membuang sisa toksik seperti bahan kimia,plastik,dan sebagainya antara kilang yang terlibat adalah kilang melebur bijih,kilang perindustrian pembinaan,kilang radioaktif,kilang kimia(baja,insektisid dan herbisid)dan sebagainya.Selepas tempoh masa yang lama,bahan -bahan pembuangan akan menjadi racun dan merosakkan tanah sebagai contoh plastik yang dibuang oleh mereka adalah memakan masa yang panjang untuk reput.Antara bahan kimia yang dilepaskan adalah ammonia,sulfur dioksida dan nitrogen dioksida.Bahan-bahan ini bukan sahaja mencemarkan kualiti tanah malah juga memudaratkan kesihatan manusia.Sikap pihak kilang yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengutamakan keuntungan telah melupakan tanggunjawab sosial mereka terhadap masyarakat ini.Pengusaha rela mengambil jalan untuk mudah untuk membuang sisa yang bertoksik ini di atas tanah biarpun mereka mengetahui impaknya.

Seterusnya,penyemburan racun serangga merupakan penyumbang kepada masalah ini .Penggunaan racun serangga ini kerap digunakan di sektor pertanian bagi membunuh mahluk perosak misalnya tikus,dan serangga.Penggunaan racun serangga memang dapat membantu para petani dalam meningkatkan kualiti tanaman mereka tetapi ia juga telah mencetuskan masalah alam sekitar.Hal ini kerana ia mengandungi bahan-bahan kimia atau biologi .Kesemua bahan yang beracun ini akan menyerap ke dalam tanah,racun serangga ini adalah susah diurai walaupun melalui proses biologi.Diklorodifeniltrikloroetana atau nama singkatannya DDT adalah satu contoh baik untuk melihat kesan biotumpukan pestisid di mana ia adalah sebatian yang sangat stabil dan boleh kekal di tanah untuk jangka waktu yang sangat lama. Dengan erti kata lain,ia adalah susah larut di dalam tanah dan akan menyebabkan tanah itu tercemar dan tidak subur.

Pencemaran tanah ini akan memberikan impak yang negatif kepada kesihatan manusia dan menyebabkan kepupusan spesies.Antara bahan yang berbahaya yang terkandung di dalam tanah yang tercemar adalah kromium,bahan ini akan menjejaskan pertumbuhan otak dan ginjal manusia khususnya golongan kanak-kanakManakala,organofosfat dan karmabat akan menyebabkan gangguan pada saraf otot.Selain daripada itu, bahan yang terkandung di dalam racun serangga mempunyai kadar toksik yang tinggi terhadap manusia yang boleh menyebabkan seseorang itu keracunan,dan kematian.Golongan yang mudah terdedah kepada risiko adalah petani.,jadi kerja-kerja pencegahan haruslah diambil semasa menggunakan racun serangga.Di samping itu,pencemaran tanah akan mengakibatkan perubahan metabolism dari mikroorganism endemik danantopoda yan g hidup di lingkungan tanah tercemar.Fenomena ini akan membawa kepada masalah kemusnahan pelbagai spesies primer dari rantai makanan di mana ia akan membawa impak yang besar terhadap pemangsa.Selain itu,sektor pertanian juga akan mendapat kesan akibat daripada pencemaran tanah ini,kualiti pertanian akan semakin merosot ekoran daripada kerosakan tanah sehingga menyebabkan tanah itu tidak subur.

Kita perlu mengambil pendekatan yang berkesan untuk menangani masalah ini sebelum ia menjadi satu masalah global yang sukar dibentang.Kaedahnya adalah melalui remidiasi di mana ia merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.Kaedah ini terbahagi kepada dua jenis iaitu in-situ atau lebih dikenali sebagai on-site dan ex-site atau off-site.Pembersihan in-situ adalah pembersihan di lokasi,cara pembersihan ini adalah lebih mudah dan murah.Kaedah ini terbahagi kepada pembersihan,venting dan bioremediasi.Sebagai contoh kaedah bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisma.Cara ini adalah bertujuan memecahkan zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun.Manakala,pembersihan ex-situ merangumi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke tempat lain.Selepas ia dibawa ke tempat lain,tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar,kaedah ini adalah lebih komplex dan mahal jika berbanding dengan cara sebelum ini.Terlebih dahulu,tabah tersebut disimpan di tangki tersebut,seterusnya zat pencemar dipompakan keluar dari tangki yang kemudian diolah dengan instalasin pengolah air limbah.Meskipun cara ini amat berkesan tetapi ia melibatkan banyak pakar-pakar mahir dalam usaha mengurangkan kadar pencemarannya.

Selain pendekatan saintifik,penguatkuasaan undang-undang juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini.Sesuatu undang-undang itu bermakna jika kehendak dan arahannya dipatuhi olehb semua orang.Pihak penguatkuasaan seperti Jabatan Alam Sekitar(JAS) dan pihak polis haruslah menguatkuasakan akta kualiti alam sekitar dan tindakan yang drastik harus dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah contohnya denda ,penjara,dan menggantungkan lesen industri.Di samping itu,pihak penguatkuasaan disaran mengambil tindakan dengan mewajibkan pihak yang didapati bersalah membayar kos pemuliharaan.Peraturan yang ketat ini mampu menggertakkan orang ramai. Selain itu,pihak penguatkuasaan haruslah rajin turun padang untuk memantau aktiviti yang dijalankan oleh pihak industri,melalui kerjasama agensi kerajaan ia mampu mengurangkan kadar pencemaran yang semakin tinggi.

Kesimpulannya,sebagai penghuni bumi ini,setiap individu adalah diberi amanah untuk memelihara dan memuliharakan alam sekitar ini.Selain itu, setiap orang haruslah peka terhadap perubahan alam sekitar ini agar generasi akan datang dapat hidup dalam persekitaran yang indah dan tanpa pencemaran.2 comments:

 1. isi dalam ni sume nyer mantap..thankzz sbb bantu sy buat assignment

  ReplyDelete
  Replies
  1. SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
   DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!
   HANYA DENGAN MENPROMOSIKAN WETSITE KIYAI KANJENG DIMAS DI INTERNET SAYA BARU MERASA LEGAH KARNA BERKAT BANTUAN BELIU HUTANG PIUTAN SAYA YANG RATUSAN JUTA SUDAH LUNAS SEMUA PADAHAL DULUHNYA SAYA SUDAH KE TIPU 5 KALI OLEH DUKUN YANG TIDAK BERTANGUNG JAWAB HUTANG SAYA DI MANA MANA KARNA HARUS MENBAYAR MAHAR YANG TIADA HENTINGNYA YANG INILAH YANG ITULAH'TAPI AKU TIDAK PUTUS ASA DALAM HATI KECILKU TIDAK MUNKIN SEMUA DUKUN DI INTERNET PALSU AHIRNYA KU TEMUKAN NOMOR KIYAI KANJENG DI INTERNET AKU MENDAFTAR JADI SANTRI DENGAN MENBAYAR SHAKAT YANG DI MINTA ALHASIL CUMA DENGAN WAKTU 2 HARI SAJA AKU SUDAH MENDAPATKAN APA YANG KU HARAPKAN SERIUS INI KISAH NYATA DARI SAYA.....

   …TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

   **** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
   1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
   2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
   3.JUAL TUYUL MEMEK / JUAL MUSUH
   4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

   …=>AKI KANJENG<=…
   >>>085-320-279-333<<<


   SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
   DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!
   HANYA DENGAN MENPROMOSIKAN WETSITE KIYAI KANJENG DIMAS DI INTERNET SAYA BARU MERASA LEGAH KARNA BERKAT BANTUAN BELIU HUTANG PIUTAN SAYA YANG RATUSAN JUTA SUDAH LUNAS SEMUA PADAHAL DULUHNYA SAYA SUDAH KE TIPU 5 KALI OLEH DUKUN YANG TIDAK BERTANGUNG JAWAB HUTANG SAYA DI MANA MANA KARNA HARUS MENBAYAR MAHAR YANG TIADA HENTINGNYA YANG INILAH YANG ITULAH'TAPI AKU TIDAK PUTUS ASA DALAM HATI KECILKU TIDAK MUNKIN SEMUA DUKUN DI INTERNET PALSU AHIRNYA KU TEMUKAN NOMOR KIYAI KANJENG DI INTERNET AKU MENDAFTAR JADI SANTRI DENGAN MENBAYAR SHAKAT YANG DI MINTA ALHASIL CUMA DENGAN WAKTU 2 HARI SAJA AKU SUDAH MENDAPATKAN APA YANG KU HARAPKAN SERIUS INI KISAH NYATA DARI SAYA.....

   …TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

   **** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
   1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
   2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
   3.JUAL TUYUL MEMEK / JUAL MUSUH
   4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

   …=>AKI KANJENG<=…
   >>>085-320-279-333<<<

   Delete